Fotografies

Estem treballant per a posar en Internet l’índex de les fotografies dels nostres arxius: més de 21.000 fotografies, més de 19.000 d’elles digitalitzades.

L’adreça del nostre arxiu de fotografies es: fotos.arxiuhistoricpoblenou.cat

Si tens alguna fotografia relacionada amb la història de Poblenou, ens agradaria poder-la escanejar i fer-ne difusió. Contacta amb nosaltres.

ahpn 9 de febrer de 2014 23 de maig de 2023 a les 22:15