Agrupació Excursionista Icària

L’excursionisme sorgeix durant la segona meitat del segle XIX com un moviment patriòtic, cultural i esportiu que vol conèixer i preservar les belleses artístiques i naturals. El 1916 un grup de socis del Club Esportiu Júpiter va crear una secció excursionista El primer president fou Joan Gili Montaner (1916-1918). L’any 1921, sota la presidència d’Agustí Mateu (1918-1923) es va independitzar constituint l’Agrupació Excursionista Júpiter, amb seu pròpia a la Rambla del Poblenou. Des dels inicis l’Entitat alternà l’excursionisme amb el vessant esportiu i cultural. Es va construir un xalet a la platja de Badalona per promoure els esports marítims i es constituïren les seccions d’escacs i de fotografia entre altres. Però l’aportació més important d’aquella època és la biblioteca inaugurada el 1925 i anomenada Biblioteca Popular Catalana. El 1931 l’Entitat canvia el nom pel de Casal Icària. L’any 1939 l’Agrupació fou tancada i els seus bens confiscats per les autoritats franquistes. El 1941 un grup de socis aconseguí recuperar la societat i tornar a començar les seves activitats Després de la guerra dues activitats li han donat prestigi: els Jocs Florals de Muntanya, creats el 1961 per Ferran Borrego Fresquet, i convocats fins al 1996, i el Gran Premi Principat de Catalunya de 30 quilòmetres d’esquí de fons, creat el 1969 per Lluís Arnau Angas, i que es celebrà fins al 1983. Destaca, també, la poetessa Conxita Julià, la noia del monòlit a Companys que es troba al passeig de Sant Joan. La seva seu social actual és al carrer Llull, 184. (PP)