Arxiu Històric del Poblenou

L’Arxiu Històric del Poblenou neix el 1976. L’any següent, s’organitza internament i defineix les seves funcions: ser un centre de recerca, de documentació històrica sobre el barri del Poblenou i fer la divulgació d’aquest material a través d’exposicions xerrades, publicacions, i posteriorment vídeos. Entre les seves publicacions destaca la revista de divulgació “Icària”, amb 9 números apareguts des de 1996 fins al 2004, i els llibres “Els carrers del Poblenou” (1982, 1993, 2004), “Nou viatge a Icària” (1990, 1996) i “El Poblenou: 150 anys d’història” (1991, 1992, 2001).  A l’àmbit audiovisual hi ha quatre vídeofilms editats, “Els dies tèxtils” (1993), “Poblenou sota la guerra civil” (1998), “Història del Poblenou” (2000) i “Festa Major” (2004). Al febrer de 1993 l’Arxiu rep el premi Bonaplata que concedeix el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (CR).