Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí

L’any 1979 el Ple del Districte aprovà l’organització de l’arxiu de l’antic Ajuntament poble de Sant Martí de Provençals, ratificant la voluntat dels veïns de recuperar l’arxiu històric, el qual s’obrí el públic, el novembre de 1982, en una dependència de la casa consistorial de Ca la Vila. Reconegut com un servei municipal, l’any 1988, passa a custodiar la documentació de les oficines del Consell Municipal, i es constitueix com un arxiu unitari amb fons documentals municipals i privats. Des de l’any 1995 es troba a l’avinguda del Bogatell número 17 (MS)..