Bogatell

Tota la zona d’Icària esta estretament lligada amb el Bogatell i les seves flaires, ja que inicialment era la desembocadura del Rec Comtal al mar, que va ser traslladada cap a llevant amb la construcció de la Ciutadella i es va anar convertint en una claveguera a cel obert. En diverses ocasions es proposa la canalització, cobriment i millora, però no es fins al 1851 que s’inicien els tràmits pertinents. El juliol de 1972 s’inaugura la planta d’aigües residuals del Bogatell, enderrocada a finals de 1989 a causa de la construcció de la Vila Olímpica

El topònim Bogatell va donar nom a una de les platges que es van reformar amb la urbanització de la Vila Olímpica.

Rep també el nom de Bogatell l’estació de la línia IV del metro que te la sortida als carrers de Pujades/Zamora. També du aquest nom l’escola de primària que es construí el 1979 en el triangle que formen el carrer Ramon Turró i l’avinguda del Bogatell, on abans hi havia les instal·lacions de la Lletera.

El Bogatell era també el nom d’un torrent que naixia al Guinardó i alimentava la Llacuna del Poblenou després de creuar part del Camp de l’Arpa i del Clot. Durant molts anys el carrer de Rogent, que havia estat la seva llera, es va dir Bogatell. (JF),.