Botey Candelich, Jaume   

(Barcelona, 1898 – ?). Director de la primera agència de la Caixa al Poblenou. De jove treballa en una de les farineres del barri fins que es cridat al servei, que ha de complir a l’Àfrica durant la guerra de l921. Al tornar entra a treballar a la Caixa de Pensions, creada feia poc.

De 1924-1934 fou secretari del Centre Moral i Cultural. Intervingué en la construcció de la seva seu actual i en va promoure alhora la construcció de les seves Escoles. Després de la guerra, l’any 1944, també formà part de la Junta de Reconstrucció del Temple Parroquial de Sta. Maria del Taulat.

L’any 1930 havia estat nomenat director de l’Agència de la Caixa al Poblenou, i ho fou fins a la seva jubilació l’any 1971, instal·lada a la Rambla xamfrà Llull. Des de la seva vida professional buscà totes les ocasions per treballar pel barri. Caldria destacar la creació al 1945 de la Biblioteca Popular a la Rambla. Va promoure els Homenatges a la Vellesa, celebrats ininterrompudament des de 1950 fins al 1970 a l’Aliança.

Va escriure gran nombre d’assaigs, de caràcter professional, social o literari. L’any 1972 va rebre el Premi Sant Martí. (CR).