Casino l’Aliança

La societat l’Aliança va néixer el 19 de setembre de 1869 amb finalitats culturals, recreatives i assistencials, com ara la creació d’una germandat d’ajuda mútua entre els socis. Tot i els seus orígens interclassistes i populars, amb un obrer com a primer president, amb el temps es va configurar com l’entitat característica de les classes mitjanes, menestrals i petits propietaris del Poblenou, mantenint sempre el seu tarannà liberal.

L’entitat va viure dos moments històrics difícils durant la dictadura de Primo de Rivera, quan tancà la societat uns quants mesos, i la guerra civil, quan el Casino –ja en el nou edifici–, a punt de ser incendiat, va ser incautat pel Comitè de Defensa de la República.

La seva gran sala d’espectacles ha estat el marc de nombroses activitats de caràcter cultural i social de transcendència ciutadana, com ara les campanyes de “teatre off”. Dins del Poblenou, els balls de Festa Major i el ball de Carnestoltes constituïen tot un esdeveniment. Hom considera el Casino l’entitat degana del Poblenou. (JCL)