Escoles

L’ensenyament ha estat una preocupació constant entre els veïns del Poblenou. A més a més, cal afegir la situació particular del barri al segle xix, amb un índex d’analfabetisme superior a la mitjana de Barcelona, ajudat sens dubte per l’edat d’entrada a treballar a les nombroses fàbriques, i en una situació de perifèria administrativa, primer respecte a Sant Martí i després respecte a Barcelona.

Des de les escoles de lloguer de mitjan segle xix, les escoles religioses, les acadèmies de la postguerra, la mobilització popular (que ja el 1930 exigia una millora en les condicions de l’ensenyament públic, el 1983 celebrava la inauguració del primer institut del barri, l’Institut d’Ensenyament Secundari Icària, i encara avui reclama més equipaments d’ensenyament públic, començant per les escoles bressol), o alguns noms propis com ara l’Escola del Casal de Protecció a la Infància (“la Prote”) i l’esco-

la de la Quimeta Raspall i Trueta, tia del doctor Trueta.

Actualment, a la demarcació del Poblenou hi ha vuit escoles públiques: Mar Bella (abans Pius XII), Lope de Vega, Virrei Amat, Provençals, Catalònia, Brasil, Arenal de Llevant i Bogatell, que conviuen amb l’oferta privada d’ensenyament. –AO–