Església Evangèlica

Aquest centre religiós es troba situat al xamfrà dels carrers de Llull i de la Llacuna. L’arribada de la Comunitat Evangèlica al barri del Poblenou i l’obertura de la capella evangèlica i les escoles daten del 1875, tot i que l’autorització de l’Ajuntament de Sant Martí és del 10 de febrer de 1870, emparant-se en la llibertat de cultes promoguda en la Constitució de l’any 1869. La comunitat evangèlica, primerament, es va reunir en uns baixos de la Rambla, on és ara el número 38, i després van anar a l’actual local. A l’inici de la guerra civil, el 1936, la capella evangèlica va ser cremada parcialment. La comunitat, durant l’any 2000, va celebrar els 175 anys de presència evangèlica al Poblenou. –FR–