Busco el plànol d’un edifici del Poblenou.

No tenim plànols dels edificis, encara que és possible que d’algun edifici molt concret tinguem aquest material.

Per a informació urbanística pots dirigir-te a les oficines de l’Ajuntament de Barcelona:

8 de març de 2021 a les 18:18