D’on procedeixen els vostres fons de finançament?

Ens financem de les quotes dels nostres socis, però els nostres ingressos procedeixen de les activitats que organitzem i de la venda de revistes i altres materials editorials.

No tenim cap dependència amb l’Administració pública, més enllà que, per a projectes concrets, podem rebre una subvenció publica.