Sou un arxiu municipal o de l’Administració pública? Sou funcionaris?

L’Arxiu és un grup de voluntaris agrupats sota un interès comú en una associació cultural. Tenim una junta amb els seus representants, però no hi ha ningú contractat.

No tenim cap dependència amb l’Administració pública, més enllà que per a projectes concrets podem rebre una subvenció publica.

Alguns dels nostres voluntaris treballen a l’Administració pública (professors, funcionaris, etc.), però realitzen les seves activitats a l’Arxiu fora del seu entorn professional.