Vull reproduir una fotografia per incloure-la en un llibre.

Les fotografies estan digitalitzades a 300 dpi i format A4, que és adequat per a impressió digital.

Cal tenir en compte que l’Arxiu no gestiona els drets d’autor de cap de les fotografies que tenim al nostre arxiu. No disposem de recursos per fer-ho. Per aquest motiu, no podem autoritzar la seva publicació.

El que fem en alguns casos és indicar qui pot ser el propietari dels drets, sempre que l’Arxiu tingui les dades de l’autor, però hi ha també moltes fotografies l’autor o font de les quals són desconeguts per a nosaltres, la qual cosa no vol dir que es puguin utilitzar lliurement.

Al nostre web de fotografies cada fotografia està etiquetada amb el nom de l’autor en cas que el coneguem o, si no, amb l’etiqueta d’autor desconegut. Pots veure un exemple d’autor desconegut i d’una foto amb l’autor identificat (autor Brangulí).

Les còpies es proporcionen únicament per a usos de recerca, tal com figura al nostre webTenen un cost associat per al manteniment i la gestió de la infraestructura necessària per a la seva preservació i difusió.

En cas que vulguis adquirir-les per incorporar-les a un llibre o a un documental, t’has de posar en contacte amb els autors de les fotografies.

Adjuntem un resum de la nostra política d’ús:

La finalitat d’ús ha de ser “Amb fins de recerca”.

Cal tenir en compte que la reproducció, la distribució i la comunicació pública d’obres literàries, artístiques o científiques estan subjectes al que disposa la Llei de propietat intel·lectual, que, entre altres obligacions, estableix que s’ha de citar el nom de l’autor i obtenir, si s’escau, les llicències d’ús corresponents. Així mateix, quan se citi la documentació ha de constar la informació següent: Arxiu Històric del Poblenou (AHPN) / Títol / Nom de l’autor (si es coneix / desconegut).

Aquest document no és una autorització i empara únicament la finalitat d’ús esmentada. Atès que l’AHPN no és titular dels drets d’explotació d’aquesta documentació, és responsabilitat del sol·licitant contactar amb el titular dels drets i aconseguir l’autorització expressa per a qualsevol ús que no sigui “Amb fins de recerca o educatius”.

8 de març de 2021 a les 18:15