D’on procedeixen els vostres fons de finançament?

Ens financem de les quotes dels nostres socis, però els nostres ingressos procedeixen de les activitats que organitzem i de la venda de revistes i altres materials editorials. No tenim cap dependència amb l’Administració pública, més enllà que, per a projectes concrets, podem rebre una subvenció publica.

Sou un arxiu municipal o de l’Administració pública? Sou funcionaris?

L’Arxiu és un grup de voluntaris agrupats sota un interès comú en una associació cultural. Tenim una junta amb els seus representants, però no hi ha ningú contractat. No tenim cap dependència amb l’Administració pública, més enllà que per a projectes concrets podem rebre una subvenció publica. Alguns dels nostres […]